Home » Tin tổng hợp » Quy Trình, Thủ Tục Tham Dự Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan
Quy Trình, Thủ Tục Tham Dự Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan

Quy Trình, Thủ Tục Tham Dự Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan

Thủ Tục Đi Lao Động Đài Loan Đã Bị Cấp Chứng Chỉ

công vụ bỏ trốn khỏi chỗ làm việc và ở lại trái pháp luật của lao động VN chắc rằng sẽ ảnh hưởng đến uy tín về uy tín lao động, giúp cho cánh cửa so với người đi xuất khẩu dần khép lại, tác động

đông người đã nghe theo những lời phỉnh dụ này. Làm bên ngoài dường như không có bảo hiểm, và nếu bị bắt và đưa về nước sớm thì sẽ mất tất cả, ông Tân cảnh báo. lần đầu các tổ chức chức năng tổ chức test tiếng Đài cho những người làm việc kết thúc hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn có nguyện vọng trở lại Đài Loan làm việc. Đây là một thời cơ mới cho người lao động và là một phương pháp giảm thiểu số lượng lao động ở lại Đài Loan trái pháp luật sau thời gian hết hạn cam kết giữa các bên lao động.  xkld đài loan 2015

Bên cạnh đó, dự kiến ngày 1-1-2012, Bộ Lao động và công vụ làm Đài Loan sẽ công bố hạn ngạch và chuyển qua công việc chỉ định các châu lục tổ chức đợt test tiếng Đài trong năm này theo định kỳ vào tháng 4 hoặc tháng 5-2012. Do số lượng lao động bỏ trốn mới gia tăng, cộng dồn với số cũ ước trên 15.000 người, cho nên Việt Nam có nguy cơ bị giảm hạn ngạch và tiếp tục chưa có xảy ra đợt kiểm tra tiếng Đài theo định kỳ. mối nguy này là có địa chỉ, bởi việc cấp hạn ngạch dựa trên tổng lượng tối đa lao động được giới thiệu hằng năm ở Đài Loan hiện khoảng 400.000 người và thi hành theo nguyên tắc có xuất thì mới có nhập.