Home » Công nghệ » Làm Thế Nào Kéo Dài Tuổi Thọ Pin Máy Tính Cá Nhân
Làm Thế Nào Kéo Dài Tuổi Thọ Pin Máy Tính Cá Nhân

Làm Thế Nào Kéo Dài Tuổi Thọ Pin Máy Tính Cá Nhân

 

Phương Thức Sử Dụng Pin Và Nguồn Từ Adapter Laptop Hợp Lý

 

Phương pháp kéo dài thời gian pin ngắn hạn
Nếu hiện tại bạn đang bên trong một vị trí bất tiện, các bạn có thể làm một số cách thức sau để kéo dài thời gian pin ngay lập tức. không thể chắc rằng rằng thao tác này sẽ thực tế sự tăng lượng điện còn tới trong pin, tuy nhiên thay thế vào đó sẽ giảm được lượng năng lượng điện máy tín xách tay sử dụng để giúp bạn nắm giữ thêm một số phút quý giá cả trước khi máy tính cá nhân đóng nguồn. thao tác này thật ra chỉ đơn giản là kiểm soát năng lượng điện tiêu thụ và các bạn lượng điện năng tiêu thụ càng ít sẽ càng cao cho công vụ kéo dài thời gian. sạc dự phòng 10000mah

Bật chính sách tiết kiệm pin của máy tín xách tay: Khi bật hai chế độ này, laptop sẽ thực hiện các thay đổi tự động để kéo dài hơn thời gian sử dụng. chế độ này cũng sẽ tùy chỉnh lại phần lắp ráp của laptop và thay đổi những thành phần sang hiện trạng năng lượng thấp để giúp bạn phân phối lượng pin còn lại lâu hơn một chút. Ngoài tác vụ bật trang thiết bị tiết kiệm pin tự động thì các bạn cũng cần bắt đầu nhiều bước khác để cho tuyệt vời tốt hơn. qui trình này được tiến hành bằng cách thức tắt những dịch vụ không cần thiết, lựa chọn những thiết lập để giảm tiêu thụ năng lượng, tắt một số phần mềm, các trong lúc không ý thích và lựa chọn các chuyển động để sử dụng ít điện năng hơn.