Home » Tin tổng hợp » Hỏi Đáp Về Lỗi Tiền Lương Khi Xuất Khẩu Lao Động Singapore
Hỏi Đáp Về Lỗi Tiền Lương Khi Xuất Khẩu Lao Động Singapore

Hỏi Đáp Về Lỗi Tiền Lương Khi Xuất Khẩu Lao Động Singapore

Lương Xuất Khẩu Lao Động Singapore Vẫn Là Số 1

Singapore hiện nay có một nền kinh tế hoạt bát, tư bản, dựa vào xuất khẩu đi cùng với việc dần dần giảm sự can dự của nhà nước trong chi ra và thương mại quốc tế. Một số ngân hàng và các hãng công nghiệp lớn do chính quyền điều hành đã bị tư nhân hóa. tăng trưởng GDP thực trung bình là 8% trong suốt gần 3 thập kỷ gần dây. Xuất khẩu là động lực chính cho công nghiệp hóa. Thặng dư thương mại khá lớn và dự trữ ngoại hối của Singapore đứng thứ 5 toàn thế giới tỉnh đến 31 tháng 12 năm 2007

Lao động nước ngoài khi tiếp xúc với chủ, tiếp thu công việc nếu có điều gi chưa rõ hoặc chỉ nghe loang thoáng nhất thiết phải hỏi lại. Khi chưa hiểu rõ nhất đinh không có tự ý làm nhằm tránh sai sót hoặc làm hỏng, gây khó chịu cho chủ và sự khó xử cho cả hai bên.

Bảo hiểm lao động: so với lao động đi làm tại xưởng sản xuất, công trường được chủ chịu tiền Bảo hiểm lao động 100%. Lao động hỗ trợ việc mái ấm và khán hộ công không buộc tham gia bảo hiểm lao động.

Nghĩa vụ trong công việc:
– Chịu sự điều hành, theo giõi va làm tốt mọi tương lai được chủ thuê giao cho
– trong suốt hạn thời gian cam kết giữa các bên người lao động không cho phép đòi biến đổi chủ. thông tin xuất khẩu lao động đi singapore 2015