Home » Công nghệ » Cần sử dụng sim ghép iphone 5s chất lượng tại đâu
Cần sử dụng sim ghép iphone 5s chất lượng tại đâu

Cần sử dụng sim ghép iphone 5s chất lượng tại đâu

Cần sử dụng sim ghép iphone 5s chất lượng tại đâu

 

Lỗi danh bạ gọi đến không hiện tên
Nguồn coi tại gia sim ghep iphone 6 plus đat không
1 trong các lỗi thường xảy ra nhất khi dùng đến sim ghép để unlock ĐT iphone là khi người sử dụng nhận cuộc gọi đến nhưng máy không hiển thị tên hoặc một số tình huống hiện sai danh bạ. sau đây là cách xử lý.
phục hồi lại cài đặt mạng ở thực trạng lúc đầu. Cách Fix Lỗi : trước mắt ta làm một thao tác dễ dàng trước, vào settings -> general -> reset -> reset all setting sau đó sẽ làm cho điện thoại cao cấp của người dùng làm sạch hết 100% các thiết lập mạng và quay về tình trạng lúc đầu: Vào settings->reset-> Reset all settings

Lỗi khi sử dụng sim ghép
Thử nghiệm thực tế chứng tỏ, máy ghép SIM dung tốt có khả năng cho phép gọi điện, gửi tin nhắn iMessage, chat trên FaceTime hay kết nối 3G được. hiện giờ, iPhone lock sử dụng SIM ghép chỉ còn một lỗi nhỏ. kế theo đó, khi nhấn *101#, nó vẫn chưa cử động để check tiền trong tài khoản.